تایلند

اخذ پاسپورت تایلند

برنامه اقامتی تایلند به افراد خارجی اجازه میدهد به مدت بیش از 20 سال در این کشور زندگی کنند. این برنامه اولین در نوع خودش در منطقه آسیای جنوب شرقی است که معرفی میشود.

این کشور توریستی با مهماننوازی مردمانش به «سرزمین لبخندها» معروف است. طبیعت بکر و آب و هوای مطبوعش زندگی را در این کشور دلپذیر میکند.

گزینههای اخذ اقامت در تایلند هفت مورد است که در اینجا سه مورد از محبوبترینشان را شرح میدهیم:

  1. 20 سال اقامت برای افرادی که 60هزار دلار آمریکا به اضافه 600 دلار دیگر برای هزینه‌های سالیانه پرداخت کنند. متقاضیان میبایست حداقل دارای 20 سال سن باشند. در این گزینه دولت خدماتی مانند گواهینامه رانندگی و اجازه کار را نیز ارائه میدهد.
  2. گزینهای برای خانوادههایی که اقامت 10 ساله در تایلند را خواستارند. مبلغ پرداخت شده توسط متقاضی اصلی 30هزار دلار آمریکا و هر فرد دیگر خانواده 22500 دلار میباشد. افراد خانواده میتوانند شامل همسر، فرزندان و والدین متقاضی باشند. در این گزینه هیچ هزینه‌ی سالیانهای گرفته نخواهد شد و دولت هر ساله به طور رایگان در یک بیمارستان خصوصی از افراد خانواده تست سلامتی میگیرد.
  3. گزینه محبوب تاجران و صاحبان کسب و کار اخذ اقامت 5 ساله است. در این گزینه فرد متقاضی 15هزار دلار آمریکا میپردازد و هزینه سالیانه پرداخت نمیکند. محدودیت سنی نیز برای اخذ این اقامت وجود ندارد.

زمان صدور اقامت برای فرد متقاضی دو هفته پس از تأیید رسید مبلغ مورد نظر میباشد.